Керівництво

Розов Володимир Юрійович

Директор ДУ ІТПМ НАН України, доктор технічних наук,

член-кореспондент НАН України

E-mail:Rozov@nas.gov.uaГрінченко Володимир Сергійович

Заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук

E-mail:v.grinchenko@nas.gov.ua

E-mail:vsgrinchenko@gmail.comПетров Сергій Васильович

Заступник директора з науково-технічної роботи

E-mail:petrov.s.v@nas.gov.ua
Добродєєв Павло Миколайович

Вчений секретар, кандидат технічних наук

E-mail:Dobrodeyev@nas.gov.ua