Аспірантура

Аспірантура ДУ "ІТПМ НАН України" проводить підготовку аспірантів за спеціальностями:

  • 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» (технічні науки);
  • 05.09.05 «Теоретична електротехніка» (технічні науки);

Форми навчання в аспірантурі:

  • з відривом від виробництва (очна);
  • без відриву від виробництва (заочна).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва складає З роки, в аспірантурі без відриву від виробництва 4 роки.

Вступні іспити вступники складають із спеціальності (програма вступних іспитів затверджена вченою радою інституту), філософії та однієї на вибір із іноземних мов в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти та науки України. Особи, які склали кандидатські іспити з філософії та іноземної мови до вступу до аспірантури не складають вступні іспити з вищезазначених дисциплін.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.