Структура

Структура ДУ "ІТПМ НАН України":

 • керівництво (директор, заступник директора з науково-техничних питань, заступник директора з загальних питань, вчений секретар, головний інженер);
 • 2 наукових відділи та лабораторїя (відділ фізики і техніки магнітних явищ, відділ проблем управління магнітним полем, лабораторія магнітних вимірювань );
 • експлуатаційно-технічний відділ, в складі якого є макетна майстерня;
 • відділ науково-технічної інформації (в тому числі науково-технічна бібліотека);
 • відділ кадрів та діловодства;
 • бухгалтерія;
 • служба сторожової охорони.


ВІДДІЛ ФІЗИКИ І ТЕХНІКИ МАГНІТНИХ ЯВИЩ

Завідувач відділу – д.т.н.,
чл.-кор. НАН України Розов В.Ю.

Головний науковий напрямок відділу – магнетизм технічних об'єктів.


Основні наукові завдання:

 • математичне моделювання технічних об"єктів як джерела магнітного поля, методи розрахунку магнітного поля;
 • магнітна екологія і магнітна сумісність;
 • рішення обернених задач в магнитостатиці, магнітодіагностіка технічних об'єктів;
 • методи і засоби намагнічування і розмагнічування технічних об'єктів.

ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ

Завідувач відділу –
д.т.н., професор Кузнецов Б.І.

Головний науковий напрямок відділу – розвиток теорії управління магнітним полем технічних об'єктів, створення високоточних систем управління електромагнітними і електромеханічними пристроями.  Основні наукові завдання:
 • створення методів і засобів управління магнітним полем технічних об'єктів;
 • створення методів і засобів високоточного управління електромеханічними пристроями;
 • розробка систем автоматичного управління (компенсації) магнітним полем технічних об'єктів та їх складових елементів;
 • розробка систем автоматичного управління електромеханічними пристроями та їх складових елементів.

ЛАБОРАТОРІЯ МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Завідувач лабораторії –
к.т.н. Пєлєвін Д.Є.

Головний науковий напрямок лабораторїї – розвиток методів і засобів вимірювання магнітних параметрів технічних об'єктів.

Основні наукові завдання:

 • розвиток методів і засобів просторового гармонічного аналізу магнітного поля технічних об'єктів;
 • створення нових магнітовимірювальних систем і комплексів;
 • поліпшення метрологічних характеристик магнітовимірювального стенда Магнітодинамічного комплексу ДУ "ІТПМ НАН України";
 • метрологічне забезпечення робіт, що проводяться в ДУ "ІТПМ НАН України";
 • забезпечення магнітних параметрів космічних апаратів, забезпечення магнітної чистоти космічних апаратів;
 • проведення вимірювань та випробувань технічних об'єктів за їх магнітними параметрами.